Tamir Harcı ( Kalın) (Beyaz-Gri)D
E
T
A
Y

Çimento bazlı yüksek polimer takviyeli beton, brüt beton, prefabrik beton ve benzeri yüzeylerin tamiratında 0-6 mm kalınlığa kadar sıvamasında kullanılabilecek kalın yataklı tamir harcı.

Gazbeton YapıştırıcısıD
E
T
A
Y

Çeşitli boyutlarda üretilmiş olan gazbeton tuğla ve blokların sabitlenmesi için kullanılan çimento esaslı yapıştırıcıdır.

Tamir Harcı ( İnce) (Beyaz-Gri)D
E
T
A
Y

Çimento bazlı yüksek polimer takviyeli beton, brüt beton, prefabrik beton ve benzeri yüzeylerin tamiratında 0-2 mm kalınlığa kadar sıvamasında kullanılabilecek ince yataklı tamir harcı.

Makinalı Hazır SıvaD
E
T
A
Y

Çimento esaslı polimer katkılı, 1,8 mm altı agrega içeren tek kat olarak uygulanabilen makine ile uygulama sağlayan katkılar içeren makine sıvasıdır.
Tek katta 2,5 cm'e kadar uygulanır. daha fazla kalınlıklarda 1. katın kuruması beklenir ve 2. kat sonra uygulanır

NEOGROUTD
E
T
A
Y

Çimento esaslı polimer takviyeli, yüksek mukavemetli, yüksek akıcılık özelliğine sahip, büzülme yapmayan, iklim şartlarına dirençli grout harcı.
• Yüksek aderans ve dayanıklılık
• Yüksek akışkan olup kendiliğinden yerleşme ve büzülme yapmama

Hazır SıvaD
E
T
A
Y

Çimento esaslı polimer katkılı, 1,8 mm altı agrega içeren tek kat olarak uygulanabilen makine ile de uygulama sağlayan katkılar içeren el sıvasıdır.
Tek katta 2,5 cm'e kadar uygulanır. daha fazla kalınlıklarda 1. katın kuruması beklenir ve 2. kat sonra uygulanır

neotherm mahya kiremidi yapıştırma harcıD
E
T
A
Y

Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı, çatı mahya kiremitlerinin montajında kullanılan, yüksek performans ve stabiliteye sahip bir yapıştırma harcıdır.

LEVEL KENDİLİĞİNDEN YAYILAN YÜZEY DÜZELTME ŞAPID
E
T
A
Y

Yüksek dayanımlı çimento bazlı, agrega katkılı, polimer ve diğer kimyasallarla güçlendirilmiş, tozuma yapmayan ve kendiliğinden yayılma özelliğine sahip düzeltme şapıdır.